DS Garanti

DS garanti er en orginisation som står for kvailtet sikring inden for EL/VVS faget, de har også røder ud til industrien, klejnsmede og  energi og miljø. DS garanti har skiftet navn til arbejdsgiverene men er det samme som altid.

Virksomheder der er medlem af Arbejdsgiverne er omfattet af DS-garanti, når de arbejder for private forbrugere. DS-garantien sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Man kan sige det er en form for forsikring for den private kunde, for at arbejdet bliver udført korrekt


Hvad gør DS-Garantien så?


DS-garanti dækker økonomisk 
DS-garatien op til kr. 75.000,- inkl. moms 

DS-garanti dækker ved virksomhedsophør
Hvis virksomheden, der har lavet arbejdet skulle ophøre eller gå konkurs, er du stadig sikret. Får du medhold i din sag, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

DS-garanti er uvildig 
Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

Hurtig udbedring af fejlen 
Hvis Håndværkets Ankenævn har givet dig medhold i din sag er der normalt en frist på 30 dage for virksomheden til at udbedre problemet

 
Det vil sige at når du vælger en Vvs-installatør, der er medlem af DS Håndværk & Industri, forpligter vvs-firmaet sig til at følge en kendelse fra Håndværkets Ankenævn, hvis du har klaget og fået medhold. Og hvis firmaet er ophørt eller ikke kan opfylde kendelsen, er du sikret gennem DS-garanti. Garantiordningen sikrer, at kendelsen opfyldes. Se derfor efter DS-garantimærket eller spørg vvs-installatøren, om han er medlem af DS Håndværk & Industri, inden du får udført arbejdet.

Kilde: DS-Garanti


VVS Outrup ApS  ·  Storegade 47  ·  6855 Outrup  ·  Telefon: 75 25 10 12 - Kontor: 75 25 10 29  · 
E-Mail: vvs-outrup@mail.dk